TIẾN SĨ - BÁC SĨ NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN
THẠC SĨ - BÁC SĨ LƯƠNG NGỌC KHẢI HOÀN
TIẾN SĨ - DƯỢC SĨ TRƯƠNG CÔNG TRỊ
THẠC SĨ - BÁC SĨ PHẠM THỊ BÍCH NA
DR. JOSÉ MARÍA RICART
DRA. ELVIRA RÓDENAS GARRIDO
DR. PILAR BERMEJO GARCÍA
DR. ANTONIO GONZÁLEZ-NICOLÁS
BÁC SĨ TRẦN NGỌC ÁNH
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG