DR. JOSÉ MARÍA RICART

Director at the Instituto Valenciano de Láser y Dermatología “DERMILASER”. (Laser and Dermatology).

‘We have been working with SkinClinic for five years. We are always searching for new products that make a difference in terms of effectiveness and value for money. There are many well-known cosmetic brands that promise spectacular results but when patients and doctors use them we are, in most cases, very disappointed. SkinClinic products offer the high-efficiency that doctors value so much and we also know that behind these products we have the expertise of a great chemist who can always improve the product as we go along.’


Chúng tôi đã sử dụng và hợp tác với thương hiệu SkinClinic hơn 5 năm nay. Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm sản phẩm mới cho kết quả và xứng đáng với giá tiền. Có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng khác cam kết kết quả khi sử dụng, tuy nhiên sau khi dùng, chúng tôi, Bác sỹ lẫn bệnh nhân cảm thấy thất vọng.

Tôi rất trân trọng những gì SkinClinic đã giúp cho bệnh nhân của tôi và tôi cũng biết sản phẩm tốt bắt nguồn từ vị dược sỹ tài danh, người luôn luôn nâng cấp sản phẩm của mình qua từng ngày.

← Bài trước Bài sau →