TIẾN SĨ - BÁC SĨ NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN

Sản phẩm peel với nồng độ cần thiết cao đủ để có hiệu quả, nhưng có độ pH được điều chỉnh tăng lên pH=4 phù hợp và gần như sát lại với độ pH trên da. Và điều này cho hiệu quả về hoạt chất luôn luôn phát huy đầy đủ các tác dụng các hoạt chất peel … và chúng ta có thể yên tâm các sản phẩm hiệu quả nhưng không gây tác dụng phụ bong tróc, đỏ hoặc lột da như các sản phẩm khác
Bài sau →